Είναι εφικτή η διαγραφή χρεών προς τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους;

Είναι εφικτή η διαγραφή χρεών προς τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους;

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει διαγραφή οφειλών από τον πάροχό μας; Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στο ενεργειακό τοπίο, αρκετοί καταναλωτές κάνουν έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι δυνατή η διαγραφή χρεών από ανεξόφλητα τιμολόγια, τόσο στη ΔΕΗ όσο και στους υπόλοιπους εναλλακτικούς παρόχους. Είναι, όμως, εφικτό κάτι τέτοιο;

Αρχικά, θα πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΗ έχει ήδη πραγματοποιήσει διαγραφή των χρεών για τους καταναλωτές που έχασαν τα σπίτια τους στις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Η ελάφρυνση αυτή αφορούσε τόσο τις ληξιπρόθεσμες όσο και τις τρέχουσες οφειλές των πληγέντων. 

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

Σε μια προσπάθεια αύξησης της ρευστότητάς της, η ΔΕΗ έχει πια αναθέσει την είσπραξη των ανεξόφλητων ποσών σε διάφορα δικηγορικά γραφεία και εισπρακτικές εταιρείες. Στόχος είναι η ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να βρεθούν λύσεις διευθέτησης των οφειλών και εξατομικευμένης αποπληρωμής.

Επίσης, για όσα χρέη έχουν ξεπεράσει την πενταετία και εμπίπτουν πλέον στην κατηγορία των «ανεπίδεκτων είσπραξης», έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία παραγραφής από τη ΔΕΗ. Το νομοθετικό πλαίσιο δίνει αυτήν την δυνατότητα για τις περιπτώσεις που θεωρούνται πρακτικά ανείσπρακτες. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για λογιστικούς λόγους, καθώς έτσι οι συνεργαζόμενες εισπρακτικές εταιρείες θα πάψουν να επιδιώκουν την εξόφληση των συγκεκριμένων ποσών.

Η διαγραφή ή παραγραφή χρέους ηλεκτρικής ενεργείας δεν επισύρει φορολογικές συνέπειες για τους οφειλέτες. Ωστόσο, καλό θα είναι το κοινό να γνωρίζει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημιουργήσει ένα μητρώο καταγραφής των συστηματικών κακοπληρωτών προς τους παρόχους. Οπότε, υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ένα είδος «ποινής».

Αν και είναι αυτονόητο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα αιτήματα διαγραφής εξετάζονται μόνο για όσους καταναλωτές βρίσκονται αποδεδειγμένα σε αδυναμία πληρωμής, και όχι για όσους, πονηρώς σκεπτόμενοι, αποφεύγουν συστηματικά την αποπληρωμή των χρεών τους με στόχο μια μελλοντική παραγραφή.  

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος