Επαγγελματικό Ρεύμα

Επαγγελματικό Ρεύμα

Τι είναι το επαγγελματικό ρεύμα και τι το διαφοροποιεί από το οικιακό; Είναι το ρεύμα που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις (καταστήματα, εταιρείες κ.λπ.), οι βιομηχανίες (όπως τα εργοστάσια και οι βιοτεχνίες) και κοινόχρηστοι χώροι όπως τα γκαράζ.

Ας δούμε τι είναι η Χαμηλή, η Μεσαία και η Υψηλή Τάση.

Χαμηλή Τάση

Στην κατηγορία της Χαμηλής Τάσης εντάσσονται κυρίως οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες (που χρειάζονται ισχύ έως 250 kVA), καθώς και οι οικιακοί χρήστες με ισχύ μικρότερη των 25 kVA.

Το πελατολόγιο των παρόχων σε αυτό το είδος τάσης απαρτίζεται συνήθως από:

 • οικιακούς χρήστες Χαμηλής Τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA·
 • επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 KVA·
 • επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, με παροχήμεταξύ 25 kVA και 250 kVA·
 • επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, που έχουν κυμαινόμενη κατανάλωση βάσει της ώρας της ημέρας.

Για τους νέους χρήστες επαγγελματικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτροδότησης Τύπου Α’ ή τύπου Β’ (βάσει των kVA).

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

Μέση Τάση

Χρήστες αυτής της τάσης είναι επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες που έχουν συμφωνήσει για την κατανάλωση ισχύος άνω των 250 kVA. Οι επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής έχουν συγκεκριμένες ανάγκες ενέργειας για τη λειτουργία τους. Οπότε, οι εταιρείες τούς παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις.

Για κάθε νέα σύμβαση Μέσης Τάσης, ο υποψήφιος πελάτης πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

 • αίτηση ηλεκτροδότησης·
 • άδεια οικοδομής, εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται για πρώτη φορά. Εάν η άδεια είναι σε στοιχεία άλλου προσώπου, πρέπει να συνοδεύεται από συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης, ή ένα έγγραφο παραχώρησης·
 • προκαταρτικό μονογραμμικό διάγραμμα του υποσταθμού·
 • τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του υποσταθμού (δύο αντίγραφα)·
 • αναφορά στους μετασχηματιστές (Μ/Σ) που υπάρχουν και έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως επίσης και στις συσκευές και τους κινητήρες στη Μέση Τάση·
 • αντίγραφο επιστολής ΔΕΔΔΗΕ, για απαλλαγή ή δέσμευση χώρου/υποσταθμού (Υ/Σ) ΔΕΗ, αν το ακίνητο είναι μεγαλύτερο των 2.500 m3·
 • άδεια εγκατάστασης (επικυρωμένο αντίγραφο) εάν η ηλεκτροδότηση αφορά βιομηχανία, βιοτεχνία, αποθήκη κλπ.

Υψηλή Τάση

Η περιορισμένη αυτή κατηγορία αφορά περίπου 30 βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας, οι οποίες λαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο από τη ΔΕΗ.

Αλλαγή παρόχου για επαγγελματικό ρεύμα

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος έχει πάψει να αποτελεί μονοπώλιο. Αυτό σημαίνει ότι εκτός της ΔΕΗ, πλέον υπάρχει μια πληθώρα εναλλακτικών παρόχων ρεύματος που μάχονται στο πεδίο του ανταγωνισμού για προσέλκυση πελατών. Οι εταιρείες δεν περιορίζονται στα οικιακά τιμολόγια. Το πελατολόγιό τους επεκτείνεται στους επαγγελματίες της Χαμηλής και Μέσης Τάσης, όπως οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες, με ελκυστικές προσφορές που περιλαμβάνουν ευνοϊκούς όρους.

Οι πιο γνωστές εταιρείες στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι Elpedison, Volton, NRG, Φυσικό Αέριο, Protergia, Ήρων, Watt & Volt, Volterra, ΚΕΝ, ZeniΘ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, We Energy, ΟΤΕ Estate, Solar Energy, Green και Nova Energy κ.α. Προς το παρόν, οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν καλύπτουν τα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ), καθώς δεν έχει γίνει ακόμα επαρκής άρση του μονοπωλίου της ΔΕΗ.

Οι πελάτες της επαγγελματικής κατηγορίας, τόσο στη Χαμηλή όσο και στη Μέση Τάση, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι τα πακέτα των παρόχων για φθηνότερο ρεύμα αφορούν αποκλειστικά την τιμή κιλοβατώρας και τις σχετικές εμπορικές προσφορές. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τρίτων των επαγγελματικών τιμολογίων, όπως τα τέλη, οι φόροι και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, είναι τα ίδια για όλες τις εταιρείες. Επιπλέον, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το τεχνικό κομμάτι της ηλεκτροδότησης, όπως είναι οι βλάβες και οι διακοπές, επιλύεται αποκλειστικά από τον ΔΕΔΗΕ.

Τέλος, η αλλαγή παρόχου όταν υπάρχουν προηγούμενες οφειλές δεν είναι δυνατή. Για να καταγγείλει ένας επαγγελματίας μια σύμβαση που βρίσκεται σε ισχύ, θα πρέπει είτε να μην έχει χρέη είτε να τα έχει διακανονίσει.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η κάθε περίπτωση, ειδικά στην κατηγορία των επαγγελματιών, είναι ξεχωριστή. Η εκάστοτε επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες, οπότε θα πρέπει να αναζητήσει τη λύση που ταιριάζει σε αυτήν.  

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος