Παραγωγή Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά

Παραγωγή Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά

Η χώρα μας έχει το ασύγκριτο πλεονέκτημα της αδιάλειπτης ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Αυτό δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων ανθρώπων τα τελευταία χρόνια. Μέσω των πάνελ των φωτοβολταϊκών, η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε ηλιακή ενέργεια. Η δυνατότητα κάλυψης ιδίων αναγκών ή μεταπώλησης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ προσελκύει το κοινό σε αυτή την ελκυστική εναλλακτική μορφή ενέργειας.  

Τα πάνελ των φωτοβολταϊκών είναι γεννήτριες. Η τεχνική τους σύνθεση απαρτίζεται από συσσωρευτές ή μπαταρίες, συστήματα στήριξης, συστήματα αντιστροφής τάσης, ρυθμιστές φόρτισης και μετρητές ενέργειας. Όταν η χρήση τους προορίζεται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες ή κτήρια γραφών, μικρά πάνελ τοποθετούνται σε ταράτσες ή οροφές. Το ρεύμα που παράγεται διανέμεται στους καταναλωτές μέσω του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, όπως συμβαίνει σε όλες τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

Στα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συγκαταλέγονται η ευκολία εγκατάστασης, η δυνατότητα αξιοποίησης σχεδόν οποιασδήποτε επιφάνειας για την τοποθέτηση των πάνελ και το προσιτό σε γενικές γραμμές κόστος για την επένδυση.  

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία έχει υιοθετηθεί από πολλούς παρόχους στη χώρα. Αυτό αποδεικνύει τη σταδιακή αλλά σταθερή στροφή της ηλεκτροπαραγωγής προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.  

Βήματα για την αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Η αδειοδότηση για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Δεν λείπουν, όμως, επιμέρους προϋποθέσεις, ενώ επίσης οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα ως δικαιολογητικά:

  • μελέτη που εκπονείται από μηχανικό με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα·
  • κάτοψη του χώρου εγκατάστασης·
  • οικοδομική άδεια για την απόδειξη της νομιμότητας του χώρου·
  • τεχνικά φυλλάδια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων για να βεβαιωθεί η συμβατότητά τους με της οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ·
  • απεικόνιση του φωτοβολταϊκού συστήματος και μονογραμμικό σχέδιο που θα παρουσιάζει τον τρόπο διασύνδεσης του συστήματος·
  • εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ενοικιαστής, απαιτείται η προσκόμιση της έγγραφης συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση των πάνελ, καθώς και το μισθωτήριο της οικίας. Ειδάλλως, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του χώρου εγκατάστασης, απαιτείται ο τίτλος ιδιοκτησίας·
  • έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για εγκατάσταση πάνελ σε κοινόχρηστο χώρο·
  • σύνδεση των πάνελ σε υπάρχουσα παροχή στο όνομα του ενδιαφερόμενου·
  • οι ανάγκες για νερό πρέπει να καλύπτονται από ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) σε περίπτωση τοποθέτησης σε κατοικία·
  • απόδειξη εξόφλησης του τελευταίου λογαριασμού.

Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

Οι υποψήφιοι επενδυτές των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να γνωρίζουν πλήρως κάποια ζητήματα πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία πώλησης ηλιακού ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ. Η κάθε σύμβαση σε αυτήν την περίπτωση έχει τους δικούς της όρους και τη δική της τιμή κιλοβατώρας. Οπότε, θα πρέπει να μάθετε εάν η παροχή σας προς το δίκτυο θα γίνεται με σταθερή τιμή κιλοβατώρας, και εάν ναι, για πόσο διάστημα. Διαβάστε πολύ προσεκτικά το συμβόλαιό σας πριν ξεκινήσετε. 

Στο κομμάτι της χρήσης και της εκμετάλλευσης της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας, υπάρχουν δύο πιθανές διέξοδοι, καθεμία από τις οποίες καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Η πρώτη λύση λέγεται net metering και περιλαμβάνει τον συμψηφισμό του ρεύματος που καταναλώνεται με αυτό που παράγεται. Η δεύτερη εναλλακτική αφορά την πώληση όλου του παραγόμενου ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και είναι καλύτερη λύση για ακίνητα που έχουν μεγάλα πάγια, αλλά δεν καταναλώνουν σταθερά ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (π.χ. εξοχικές κατοικίες).

Τα θετικά και τα αρνητικά των φωτοβολταϊκών

Στα φωτοβολταϊκά, το μεγαλύτερο συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι ότι τα πάνελ παράγουν ρεύμα όσο υπάρχει ηλιοφάνεια, χωρίς να υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος λειτουργίας. Επίσης, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το ουδέτερο αποτύπωμά τους στο περιβάλλον, καθώς ούτε ρυπαίνουν ούτε προκαλούν θόρυβο. Δεν είναι τυχαία μία εξαιρετικά δημοφιλής ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.   

Στα θετικά τους συγκαταλέγεται επίσης η εύκολη εγκατάσταση που δεν απαιτεί ενίσχυση του δικτύου διανομής. Η συντήρηση είναι ελάχιστη και έχουν αρκετά εκτεταμένη διάρκεια ζωής, η οποία προσεγγίζει τα 30 έτη. Επίσης, τα φωτοβολταϊκά μπορούν να λειτουργήσουν είτε σε κατάσταση αυτονομίας είτε μαζί με άλλες πηγές ενέργειας. Παρέχεται η δυνατότητα θέρμανσης ενός ακινήτου με τα ηλιακά πάνελ και η ύπαρξη συσσωρευτών με μεγάλη χωρητικότητα καθιστά εύκολη την αποθήκευση ενέργειας για όσους δεν επιθυμούν να την πουλήσουν.  

Ένα από τα βασικά αρνητικά είναι το υψηλό κόστος που συνοδεύει την αγορά ποιοτικών πάνελ. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί αποτρεπτικά. Όμως, υπάρχουν διέξοδοι χρηματοδότησης της αρχικής επένδυσης με τα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ.   

Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η παραγωγή ενέργειας μόνο κατά τη διάρκεια του μισού εικοσιτετράωρου, καθώς τα ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρισμό σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Εάν ο επενδυτής έχει επιλέξει την πώληση στον ΔΕΔΔΗΕ, η μη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ρεύματος μεταφέρεται στο δίκτυό του. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πάνελ έχουν μεγάλες διαστάσεις και καταλαμβάνουν πολύ ελεύθερο χώρο. Επίσης, εάν η τοποθέτηση γίνεται σε κοινόχρηστη επιφάνεια, πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Παρόλα αυτά, τα φωτοβολταϊκά εξακολουθούν να είναι μία ελκυστική εναλλακτική πηγή ενέργειας, με σημαντικά οφέλη για όσους αποφασίσουν να επενδύσουν σε αυτά.

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος