Κίτρινα Κυμαινόμενα Τιμολόγια

Κίτρινα Τιμολόγια Ρεύματος

Τα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια παρουσιάζουν δυναμικές τιμές, οι οποίες εξαρτώνται από έναν μηχανισμό που επιτρέπει τη διακύμανσή τους, ανάλογα με τις συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας. Αυτή η σύνδεση με την αγορά μπορεί να οδηγήσει σε έντονες τιμολογιακές διακυμάνσεις για τον καταναλωτή κατά τη διάρκεια διαφόρων χρονικών περιόδων. Όσον αφορά τη δομή τους, τα κίτρινα τιμολόγια διακρίνονται σε:

  • τιμολόγια με προαναγγελία τιμής
  • τιμολόγια με ανακοίνωση τιμής (μετά την κατανάλωση)
  • τιμολόγια μικτής τιμολόγησης

Ας τα δούμε ένα-ένα και ας εξηγήσουμε τους μηχανισμούς υπολογισμού τιμής χρέωσης.

Είδη κυμαινόμενου τιμολογίου

Τιμολόγιο με ανακοίνωση τιμής μετά τη χρήση

Στην περίπτωση αυτή, πρώτα καταναλώνετε το ρεύμα και έπειτα μαθαίνετε πόσο κόστισε. Δηλαδή, η τιμή που θα πληρώσετε αποφασίζεται μετά το τέλος του μήνα χρήσης. Η τιμή αυτή μπορεί να αλλάξει κάθε μήνα. Εσείς μαθαίνετε πόσο ακριβώς σας κόστισε η ενέργεια που καταναλώσατε μέχρι και δύο μήνες μετά τη χρήση. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Η τιμή μπορεί να υπολογιστεί από έναν ειδικό τύπο που εξαρτάται από τις τιμές στη χονδρική ρεύματος, και αυτός ο υπολογισμός γίνεται μέχρι δύο μήνες μετά τη χρήση.
  2. Η τιμή μπορεί να είναι μια συνδυασμένη τιμή: ένα μέρος της που είναι σταθερό και γνωστό από πριν, και ένα άλλο μέρος που μπορεί να αλλάζει, με τον υπολογισμό της τελικής τιμής να γίνεται επίσης μέχρι δύο μήνες μετά τη χρήση.

Τιμολόγιο με προαναγγελία τιμής

Αυτό το τιμολόγιο δίνει τιμές κιλοβατώρας που αλλάζουν κάθε μήνα, με την τιμή να αλλάζει βάσει προβλέψεων χρέωσης. Πριν αρχίσει ο μήνας, σας ανακοινώνεται το πόσο θα πληρώνετε για το ρεύμα που πρόκειται να καταναλώσετε. Αυτή η τιμή μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους:

  1. Είτε υπολογίζεται με έναν ειδικό τρόπο που εξαρτάται από τις τιμές της αγοράς πριν αρχίσει ο μήνας
  2. Είτε είναι μια μίξη από μια σταθερή τιμή που ξέρετε από πριν και μια τιμή που μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τις τιμές της αγοράς πριν τον νέο μήνα.

Τιμολόγια μικτής τιμολόγησης

Τα προγράμματα με μικτή τιμολόγηση έχουν κάποια σταθερά στοιχεία χρέωσης (όπως στα μπλε σταθερά τιμολόγια) αλλά περιέχουν και στοιχεία που μπορούν να αλλάζουν τιμή, όπως αυτά που είδαμε παραπάνω στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Κίτρινο τιμολόγιο ή πράσινο τιμολόγιο;

Όταν μιλάμε για το κόστος ανά κιλοβατώρα, τα κίτρινα τιμολόγια φαίνεται να έχουν προβάδισμα στο όφελος. Είναι σημαντικό, βέβαια, να τονίσουμε ότι η σύγκριση στο κόστος ανά κιλοβατώρα πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ των κίτρινων και των πράσινων τιμολογίων, που έχουν κυμαινόμενες τιμές.

Αναλύοντας τα δεδομένα της αγοράς για τον Ιανουάριο του 2024, φαίνεται ότι τα κίτρινα τιμολόγια ήταν η πιο οικονομική επιλογή σε σύγκριση με τα πράσινα τιμολόγια, ειδικά στην κατηγορία με προαναγγελία τιμής.

Επιπλέον, πολλά από τα κίτρινα τιμολόγια αποδείχθηκαν επίσης πιο οικονομικά σε σύγκριση με ορισμένα πράσινα, στην κατηγορία ανακοίνωσης τιμής μετά τη χρήση. Άρα, για εκείνους που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις στην τιμή χονδρικής, το κίτρινο τιμολόγιο μπορεί να αποδειχθεί κερδοφόρο, αρκεί να επιλέξουν τον πάροχο που δίνει την πιο συμφέρουσα τιμή κιλοβατώρας στο κυμαινόμενο τιμολόγιο της επιλογής τους.

Άλλαξε πάροχο και κέρδισε περισσότερο

Με τόσες πολλές διαθέσιμες επιλογές στα κίτρινα τιμολόγια, είναι σημαντικό να κάνετε μια προσεκτική επιλογή του καταλληλότερου κυμαινόμενου προγράμματος που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων και των παρόχων κάποιες φορές μπορεί να είναι το κλειδί για μια σωστή και συμφέρουσα απόφαση.

Θέλετε μια εμπεριστατωμένη άποψη για το ποιο τιμολόγιο σας ταιριάζει; Μιλήστε με τον ειδικό μας.

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος