Τι Είναι η Έκπτωση Συνέπειας Ρεύματος;

Έκπτωση Συνέπειας

Προκειμένου να ξεχωρίσουν στην αγορά της ενέργειας, οι πάροχοι ρεύματος έχουν στη διάθεσή τους και άλλα μέσα διευκόλυνσης των πελατών τους, όπως οι προσφορές και οι εκπτώσεις. Η έκπτωση συνέπειας είναι η πλέον κοινή, καθώς παρέχεται σχεδόν καθολικά από όλους.

Όταν οι πελάτες εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους, είτε είναι έναντι είτε εκκαθαριστικοί, ο πάροχος τους επιβραβεύει για τη συνέπειά τους. Η επιβράβευση αυτή έχει τη μορφή έκπτωσης.

Τι περιλαμβάνεται στην έκπτωση συνέπειας από πλευράς χρεώσεων;

Για τον υπολογισμό της έκπτωσης συνέπειας, λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά οι χρεώσεις προμήθειας, δηλ. το ποσό ρεύματος της κατανάλωσης. Εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής στις πληρωμές του, ανταμείβεται με την έκπτωση. Οι υπόλοιπες χρεώσεις, όπως το ΕΤΜΕΑΡ, οι φόροι, τα τέλη κ.λπ., δεν περιλαμβάνονται διότι αποτελούν αρμοδιότητα της πολιτείας ή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Οπότε, ο πάροχος δεν μπορεί να επηρεάσει το ύψος τους. Η έκπτωση συνέπειας αποτελεί στοιχείο του ανταγωνισμού, οπότε το ποσό της αποφασίζεται από την κάθε εταιρεία.

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

Στις μέρες μας, ο ανταγωνισμός ωθεί τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να παρέχουν στους πελάτες τους διάφορες υπηρεσίες ή προσφορές. Μία από αυτές είναι η έκπτωση συνέπειας. Οι καταναλωτές μπορούν να αποφασίσουν για τον πάροχο που τους εξυπηρετεί περισσότερο εάν αναζητήσουν πληροφορίες για το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο καθένας.

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος