Τι Είναι Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.), ή «κοινωνικό ρεύμα» διαφορετικά, είναι ένα ειδικό τιμολόγιο με ευνοϊκές τιμές κατανάλωσης. Στόχος της θεσμοθέτησής του ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων για τα ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας.

Στο Κ.Ο.Τ. μπορούν να ενταχθούν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον πάροχό τους (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, ΗΡΩΝ, Volterra, Green, Nova Energy, PETROGAZ ENERGY, Volton, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, We Energy, Solar Energy, OTE ESTATE, ΒΙΕΝΕΡ, Zeniθ, Elpedison, NRG, Ελίν, Watt+Volt, KEN, Protergia κ.α.).

Το κοινωνικό τιμολόγιο χορηγείται μόνο για την κύρια κατοικία, ενώ προϋπόθεση της επιλεξιμότητας είναι η παροχή να είναι στα στοιχεία του καταναλωτή ή του/της συζύγου.

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

Όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο

Το Κ.Ο.Τ. έχει δύο κατηγορίες, την Α΄ και τη Β΄. Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό σε μία από τις δύο, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Η Α΄ Κατηγορία περιορίζεται στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η Β΄ Κατηγορία του Κ.Ο.Τ. περιλαμβάνει όσους:

1. Όσους ανήκουν στις κάτωθι κλίμακες εισοδήματος με βάση το τελευταίο τους εκκαθαριστικό σημείωμα. Το συνολικό τους εισόδημα για τον τελευταίο χρόνο, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν πρέπει να ξεπερνά τα παρακάτω όρια.  

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
  Όριο εισοδήματος: 9.000 €
 • Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη / μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
  Όριο εισοδήματος: 13.500 €
 • Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος / μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 15.750 €
 • Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη / μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 18.000 €
 • Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος, ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη / μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 24.750 €
 • Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη / μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
  Όριο εισοδήματος: 27.000 €

Για τα νοικοκυριά που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα άτομα με άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), υπάρχει προσαύξηση των ορίων κατά 8.000 ευρώ.

Στην περίπτωση ατόμου που λαμβάνει απαραίτητη για τη ζωή του κατ’ οίκον μηχανική υποστήριξη με ιατρικές συσκευές, η προσαύξηση ανεβαίνει κατά 15.000 ευρώ.

Κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο μέλος επιφέρει προσαύξηση κατά 4.500 και 2.250 ευρώ αντίστοιχα, μέχρι το ανώτατο ποσό των 31.500 ευρώ για όλα τα μέλη συνολικά.

2. Διαθέτουν ακίνητη περιουσία, είτε οι ίδιοι είτε τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού τους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με ανώτατη φορολογητέα αξία τα 120.000 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Η φορολογητέα αξία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος, με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ.

3. Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του φόρου πολυτελείας. Δικαιούχοι δεν μπορούν να είναι καταναλωτές ή μέλη του νοικοκυριού τους που παρουσιάζουν δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων ή αμοιβές προσωπικού (πληρώματα σκαφών αναψυχής, οδηγών, οικιακοί βοηθοί κ.α.).  

Για να λάβει ένας χρήστης το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος, η τετραμηνιαία κατανάλωσή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια.   

Τα όρια κατανάλωσης των Κ.Ο.Τ. Α΄ και Κ.Ο.Τ. Β΄

Βάσει των μελών ενός νοικοκυριού, τα τετραμηνιαία όρια σε επίπεδο κατανάλωσης για τα Κ.Ο.Τ. Α΄ και Κ.Ο.Τ Β΄ είναι τα εξής:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (1.400 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος / νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη (1.600 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη / νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος (1.700 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη / νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη (1.800 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη / νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος, ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (1.900 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη / νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη, ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη (2000 kWh).

Για να επωφεληθεί ένα νοικοκυριό από τις εκπτώσεις του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, η κατανάλωση του τετραμήνου πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 200 kWh.  

Εάν υπάρχουν στο νοικοκυριό ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το όριο ανεβαίνει κατά 300 kWh.

Το συνολικό όριο για όλα τα μέλη του νοικοκυριού είναι 2.400 kWh. Ωστόσο, υπάρχει προσαύξηση κατά 200 kWh για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100 kWh για κάθε ανήλικο. Στην περίπτωση διαβίωσης στο νοικοκυριό ατόμων με αναπηρία ή με κατ’ οίκον μηχανική υποστήριξη, υπάρχει επιπλέον προσαύξηση κατά 300 kWh και 600 kWh αντίστοιχα.

Για τους ενταγμένους στο Κ.Ο.Τ. Α΄ καταναλωτές, η τιμή είναι μειωμένη κατά 0,075 €/kWh. Η αντίστοιχη έκπτωση στην κατηγορία Β΄ είναι 0,045 €/kWh.

Εάν, λόγω μικρής κατανάλωσης του νοικοκυριού, το υπόλοιπο της χρέωσης προμήθειας είναι αρνητικό μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, η χρέωση που αναγράφεται στον λογαριασμό είναι μηδενική και ο πάροχος ενημερώνει αναλόγως τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Συνολικά, η τετραμηνιαία κατανάλωση πρέπει να παραμένει εντός των καθορισμένων ορίων.  

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος