Τι Είναι Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής (Οριακή Τιμή Συστήματος);

Οριακή Τιμή Συστήματος

Οι εταιρείες ηλεκτροδότησης αγοράζουν το ρεύμα σε χονδρική τιμή πριν το πουλήσουν στους καταναλωτές. Είναι η λεγόμενη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Πλέον την συναντούμε και ως «Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς» (ΤΕΑ), αλλά ονομάζεται επίσης «Ρήτρα ΟΤΣ», «Ρήτρα Αναπροσαρμογής» ή «Αναπροσαρμογή Χρέωσης Προμήθειας».

Η κατανάλωση του ρεύματος από νοικοκυριά και επιχειρήσεις ακολουθεί τον ρυθμό των αναγκών τους. Διαφέρει ανάλογα με την ημέρα ή την ώρα, την εποχή κ.α. Ως εκ τούτου, βάσει της κατανάλωσης, οι μονάδες παραγωγής ενέργειας κάποιες φορές διαθέτουν περισσότερο ρεύμα από αυτό που χρειάζονται οι χρήστες (πλεόνασμα) ή λιγότερο (έλλειμα). Αυτό τις οδηγεί σε εισαγωγή ρεύματος από άλλες χώρες ή σε εξαγωγή εάν υπάρχει περίσσευμα από την εγχώρια αγορά. Οπότε, βάσει των διαθέσιμων αποθεμάτων, η τιμή χονδρικής ανεβαίνει ή κατεβαίνει για τους προμηθευτές.

Για τον υπολογισμό της ΟΤΣ, χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος που μετρά την προσφορά και τη ζήτηση. Το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας κάνει τις αντίστοιχες ημερήσιες και μηνιαίες ανακοινώσεις. Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνουν ένα ανώτερο και ένα κατώτερο συμφωνημένο όριο διακύμανσης της ΟΤΣ. Με τον τρόπο αυτό, όταν οι πραγματικές τιμές ξεπερνούν το όριο, το ρίσκο μεταφέρεται στους χρήστες, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν τη διαφορά. Αντιστοίχως, εάν η τιμή του ρεύματος πέσει κάτω από το κατώτερο όριο, υπάρχει όφελος στους λογαριασμούς των καταναλωτών.   

Σε μπερδεύουν τα χρωματιστά τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος και τι σε συμφέρει!

H Ρήτρα ΟΤΣ εφαρμόζεται από όλους τους παρόχους ανεξαιρέτως (Protergia, Solar Energy, Φυσικό Αέριο, ΒΙΕΝΕΡ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, NRG, Watt & Volt, Volton, Ήρων, ZeniΘ, Elpedison, ΟΤΕ Estate, Volterra, Nova Energy, ΚΕΝ, ΕΛΙΝΟΙΛ, We Energy, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και ΔΕΗ). Μη ύπαρξη Ρήτρας ΟΤΣ σημαίνει συνήθως αυξημένο πάγιο ή μεγαλύτερη τιμή κιλοβατώρας.  

Οπότε, αφού εξετάσουμε τις δικές μας ανάγκες, θα πρέπει να επιλέξουμε τον πάροχο που θεωρούμε ότι κάνει την καλύτερη διαχείριση της Ρήτρας ΟΤΣ.  

Η μία μεγαβατώρα (MWh) αντιστοιχεί σε 1.000 κιλοβατώρες (kWh). Βάσει αυτού, ας δούμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα υπολογισμού της ΟΤΣ.

Πώς προκύπτει η Ρήτρα Αναπροσαρμογής (Οριακή Τιμή Συστήματος);

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής προκύπτει βάσει του ανώτερου και του κατώτερου ορίου που εφαρμόζει ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας για το πρόγραμμα της επιλογής μας. Ας υποθέσουμε ότι οι τιμές του προγράμματός μας είναι μεταξύ 40 €/MWh και 60 €/MWh. Εάν στο τετράμηνο της εκκαθάρισής μας η Ρήτρα ΟΤΣ βρίσκεται εντός αυτών των ορίων, το τιμολόγιό μας δεν θα έχει αύξηση ή μείωση. Εάν υπάρξει υπέρβαση του ορίου είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, η διαφορά θα αποτυπωθεί στον λογαριασμό.  

Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας μέσης Οριακής Τιμής Συστήματος 70 €/MWh κατά τη διάρκεια της τετραμηνίας, στο οποίο διάστημα καταναλώσαμε 2.500 kWh, ή 2,5 MWh.

Η επιπλέον επιβάρυνση προκύπτει με αφαίρεση από τη μέση ΟΤΣ (70 €/MWh) της ανώτερης τιμής που έχει θεσπίσει ο πάροχος (60 €/MWh) και πολλαπλασιασμό της διαφοράς με την ένδειξη του μετρητή μας, αφού μετατρέψουμε τις kWh σε MWh (δηλ. 2.500 = 2,5).

Το ποσό υπολογίζεται με τον εξής τύπο: (70 – 60) x 2,5 = 10 x 2,5 € = 25 €.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τη μείωση στο τιμολόγιό μας όταν η τιμή του ρεύματος είναι μικρότερη από το κατώτερο όριο της ΟΤΣ.  

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι παρουσιάζονται διακυμάνσεις των ορίων τόσο από πάροχο σε πάροχο, όσο και μεταξύ των προγραμμάτων του ίδιου παρόχου.  

Μέση ΟΤΣ (2016 – 2021)

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας έχει ανακοινώσει τις μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές ΟΤΣ της περιόδου 2016 – 2021. Είναι οι εξής:

Μέση ΟΤΣ 2016

Ιανουάριος 48,76 €/Μwh
Φεβρουάριος 43,92 €/Μwh
Μάρτιος 40,78 €/Μwh
Απρίλιος 38,97 €/Μwh
Μάιος 41,25 €/Μwh
Ιούνιος 41,31 €/Μwh
Ιούλιος 42,60 €/Μwh
Αύγουστος 39,07 €/Μwh
Σεπτέμβριος 39,94 €/Μwh
Οκτώβριος 43,17 €/Μwh
Νοέμβριος 43,11 €/Μwh
Δεκέμβριος 51,09 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2017

Ιανουάριος 74,59 €/Μwh
Φεβρουάριος 56,22 €/Μwh
Μάρτιος 46,22 €/Μwh
Απρίλιος 44,57 €/Μwh
Μάιος 45,73 €/Μwh
Ιούνιος 51,32 €/Μwh
Ιούλιος 52,54 €/Μwh
Αύγουστος 50,56 €/Μwh
Σεπτέμβριος 53,06 €/Μwh
Οκτώβριος 54,88 €/Μwh
Νοέμβριος 70,45 €/Μwh
Δεκέμβριος 56,19 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2018

Ιανουάριος 53,49 €/Μwh
Φεβρουάριος 51,64 €/Μwh
Μάρτιος 44,27 €/Μwh
Απρίλιος 50,35 €/Μwh
Μάιος 56,32 €/Μwh
Ιούνιος 60,69 €/Μwh
Ιούλιος 64,42 €/Μwh
Αύγουστος 63,83 €/Μwh
Σεπτέμβριος 67,06 €Μwh
Οκτώβριος 71,40 €/Μwh
Νοέμβριος 69,30 €/Μwh
Δεκέμβριος 71,25 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2019

Ιανουάριος 75,28 €/Μwh
Φεβρουάριος 69,01 €/Μwh
Μάρτιος 59,87 €/Μwh
Απρίλιος 62,40 €/Μwh
Μάιος 65,91 €/Μwh
Ιούνιος 68,14 €/Μwh
Ιούλιος 62,14 €/Μwh
Αύγουστος 64,02 €/Μwh
Σεπτέμβριος 60,91 €Μwh
Οκτώβριος 63,32 €/Μwh
Νοέμβριος 55,35 €/Μwh
Δεκέμβριος 59,68 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2020

Ιανουάριος 58,38 €/Μwh
Φεβρουάριος 49,23 €/Μwh
Μάρτιος 43,65 €/Μwh
Απρίλιος 28,51 €/Μwh
Μάιος 34,27 €/Μwh
Ιούνιος 34,04 €/Μwh
Ιούλιος 41,13 €/Μwh
Αύγουστος 46,13 €/Μwh
Σεπτέμβριος 46,62 €/Μwh
Οκτώβριος 47,22 €/Μwh
Νοέμβριος 52,66 €/Μwh
Δεκέμβριος 58,39 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2021

Ιανουάριος 52,52 €/Μwh
Φεβρουάριος 50,36 €/Μwh
Μάρτιος 57,64 €/Μwh
Απρίλιος 64,17 €/Μwh
Μάιος 63,16 €/Μwh
Ιούνιος 83,47 €/Μwh
Ιούλιος 101,86 €/Μwh
Αύγουστος 121,72 €/Μwh

ΓΙΑΤΙ ZITAREVMA.GR

Σχετικά άρθρα

Σε Μπερδεύουν Τα Χρωματιστά Τιμολόγια;

Ξέρουμε τη φθηνότερη εταιρία ρεύματος